sivi vuk

Od vuka do psa

Pre više od 20.000 godina, pre nastanka i razvitka poljoprivrede, čovek je sklopio neočekivano partnerstvo sa jednom životinjom – sivim vukom.