soping centar brdo

Firmu sam prodao 1

Firmu sam prodao

Poštovana gospodo, uz zahvalnost za korektno prenet odgovor na vaša prethodna dva teksta, prinuđen sam da vam se ponovo obratim kako bih, nadam se definitivno, pojasnio okolnosti koje su po vama sporne u vezi izgradnje Šoping centra Brdo.

Koji javni interes ruši lokale privatnih firmi? 2

Koji javni interes ruši lokale privatnih firmi?

Gradski Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove dostavio je Danasu informaciju o okolnostima koje su dovele do izmene regulacionog plana prema kojima će postojećim vlasnicima koji rade u oko 80 lokala u Poslovnom centru Stankom, objekti biti srušeni ili rekonstruisani kako bi umesto njih firma sa zgradom na susednoj parceli, Šoping centar „Brdo“ Zorana Janjuševića, izgradila stambeno-poslovni kompleks.