Unutrašnji sukob

Pravna magla 1

Pravna magla

U pravu postoje situacije koje u pojedinim državama izazivaju suprotstavljenost zakonskih normi sopstvenog pravnog poretka. To se u pravu zove „unutrašnji sukob zakona“, koji se rješava tzv. unutrašnjim kolizionim normama.