zakon o besplatnoj pravnoj pomoci

Pripreme u toku, Ministarstvo pravde još nespremno 1

Pripreme u toku, Ministarstvo pravde još nespremno

Četiri dana pre nego što Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći stupi na snagu veliki broj pitanja o sistemu koji pravdu treba da učini dostupnom za najugroženiju kategoriju stanovništva je i dalje nepoznat – ne zna se tačno ko će pomoć pružati, dozvole ovlašćenim licima koji će o zahtevima odlučivati se i dalje izdaju, a tarife advokatima još uvek dogovaraju.

Potreban kompromis oko zakona o besplatnoj pravnoj pomoći 3

Potreban kompromis oko zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Velik broj naših građana se nalazi u takvom finansijskom stanju da nije u mogućnosti da plaća usluge pravne pomoći, zbog čega ne mogu ostvariti adekvatnu pravnu zaštitu i ugrožen im je jednak pristup pravdi.