zivotna sredina

Grin pis Srbija: Obustaviti izgradnju fabrike guma

Organizacija Grin pis (Greenpeace) Srbija uputila je danas zahtev da se prekinu radovi na izgradnji fabrike guma Šandong Linglong u Zrenjaninu sve dok ne bude javnosti prezentovana studija o uticaju te fabrike na životnu sredinu.

Nejasna korist od kompanije Šandong Linglong

Republika Srbija i Grad Zrenjanin ne poseduju Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu buduće fabrike automobilskih guma kineske kompanije Shandong Linglong niti su odlučivali o davanju saglasnosti na nju.

Vlada: Naknade prema količini zagađenja

Vlada Srbije usvojila je danas Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, kojom se uvodi obaveza da pravna lica, preduzetnici i fizička lica, kao i jedinice lokalne samuprave plaćaju naknadu prema stvarnom stepenu i količini zagađenja.

Valjevo: Pokrenuta inicijativa za zdraviju životnu sredinu

Poražavajuća činjenica da je preko 100 dana godišnje nedozvoljena i prekoračena vrednost štetnih čestica u vazduhu koju Valjevci udišu, dovela je do toga da se lokalno stanovništvo pobuni i pokrene inicijativu kojom će pozvati donosioce odluka da obezbede građanima zdravu sredinu za život.

Trivan: Trebaju nam posvećenost i kompetencije civilnog društva

U Svečanoj sali Gimnazije u Sremskim Karlovcima, danas je u organizaciji Ministarstava za zaštitu životne sredine održan sastanak ministara Gorana Trivana sa predstavnicima organizacija civilnog društva koje se angažuju u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji.

Šta učimo o životnoj sredini a šta joj, stvarno, radimo?

Pre četrdeset sedam godina, deo industrijski razvijenih zemalja iz čitavog sveta je, prvi put, pod okriljem Ujedinjenih nacija, u Stoholmu, razmotrio uzročno posledične veze između ubrzanog tehnološkog i industrijskog razvoja i posledica koje taj razvoj ima po životnu sredinu i ljudsku civilizaciju.

Trivan: Rezultati mogući ako dobijemo sredstva

Ministarstvo zaštite životne sredine nastaviće sa unapređivanjem zakonskih rešenja u oblasti upravljanja otpadom, prilagođavanju evropskim i svetskim standardima i drugim aktivnostima kako bi Srbija bila čistija, najavio je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan na manifestaciji povodom Nedelje smanjenja otpada.

Makedonci udišu najzagađeniji vazduh u Evropi

Nivo zagađenja u Makedoniji je deset puta viši od preporučenog nivoa, što Makedoniju čini najzagađenijom državom Evrope, saopštila je Evropska agencija za životnu sredinu.

Svilanović: Zapadni Balkan treba da radi na očuvanju životne sredine

Ministri sa Zapadnog Balkana zaduženi za životnu sredinu pozvali su danas na ministarskom sastanku održanom u Skoplju na dalje jačanje zajedničkog delovanja i regionalne saradnje na provođenju prioriteta u domenu životne sredine i klimatskih promjena u regionu.

PrvaPoslednja