Na sednici Skupštini Grada zakazanoj za danas predstavnici Sekretarijata za zaštitu životne sredine predstaviće Lokalni plan upravljanja otpadom. Plan je akcionog tipa. U realizaciju prioriteta krenuće se istovremeno po njegovom usvajanju. Implementacija plana koštaće 228 miliona evra. Za ovu godinu je predviđeno i rešavanje problema velikog broja septičkih jama izvođenjem pilot projekta biološkog tretmana septičkih jama.


Prema rečima Gorana Trivana, sekretara za zaštitu životne sredine cilj je obezbediti što više reciklaže, kako bi se njome zamenio komunalni otpad.

– Određene su dve lokacije transfernih stanica na Voždovcu i Novom Beogradu za odlaganje otpada. Planiramo i zamenu postojećih kontejnera podzemnim što će doprineti boljoj organizaciji sakupljanja otpada, smanjiti raznošenje đubreta i dati lepši izgled gradskim ulicama – rekao je Trivan.

On je dodao da Grad već ima 150 ovakvih kontejnera, ali i da planiraju izgradnja 14 reciklažnih dvorišta za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada.

– U planu je sanacija i proširenje postojećih deponija u Mladenovcu, Soptu, Grockoj, kao i gradnja nove – najavio je Trivan.

Mirjana Gučić, pomoćnica Sekretara za zaštitu životne sredine kaže da će se rešavanje ekoloških prioriteta odvijati u zavisnosti od finansijskih i drugih kapaciteta. Međutim, planirano je i da se pod zaštitu stavi veći deo zelene površine pa bi sadašnjih 1,5 odsto poraslo na 11.

– Načini smanjenja otpada su i kontrola izdavanja dozvola, utvrđivanje uslova za izdavanje dozvola za skupljanje otpada, kao i način transporta, skladištenja, tretmana i njegovog odlaganja – rekla je Gučićeva.

Ona je naglasila i da je upravljanje otpadnim vodama složen komunalni problem te da je i problem kako zaštiti vodu i životnu sredinu.

– Po informacijama iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ u svakoj sekundi ispušta se oko sedam kubika otpadnih voda u Savu ili Dunav bez prethodnog tretmana. Grad ima dve reke čiji je kapacitet veliki, pa one još uvek mogu da podnesu ovaj pritisak – objasnila je Gučićeva.

Ona tvrdi i da su posledice, ipak prisutne, ali i trend njihovog rasta. Kako bi to sprečili Sekretarijat će pojačati inspekcijsksi nadzor nad radnicima sa dozvolom za upravljanje otpadom.

– Kontrola će biti vršena i nad drugim licima koja bez dozvole obavljaju neku od delatnosti upravljanja otpadom – naglasila je Gučićeva.

Kako je ona rekla Lokalni plan upravljanja otpadom na teritoriji Beograda sprovodiće se i kroz međunarodne investicione projekte, izgradnju kolektora za odvođenje otpadnih voda i izgradnju separtnih sistema.

U zemljama EU

U zemljama Evropske unije svi velegradi imaju postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda. Ona posluju kao deo komunalne gradske infrastrukture. U Evropi je aktuelan i trend smanjenja i upravljanja otpadnim vodama, kao i rešavanje problema njihovog ispuštanja na mestima gde to nije dozvoljeno.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na X nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari