RERI podneo zahtev za poništavanje građevinske dozvole za izgradnju MHE „Topli do“ na Staroj planini 1Ilustracija Foto: Jovana Zec/Radio Beograd 202 (Arhiva)

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) podneo je Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture inicijativu za poništaj građevinske dozvole za izgradnju male hidroelektrane (MHE) „Topli Dol 1“.

Dozvolu je pomenuto ministarstvo izdalo 23. avgusta 2017. godine investitoru „Gornjak“ d.o.o. iz Beograda.

Prema nalazima RERI-ja građevinska dozvola izdata je na osnovu uslova zaštite prirode (Zavod za zaštitu prirode, 019-281/3 od 05.12.2014.) u kojima je izričito navedeno da se mogu koristiti samo za potrebe izrade tehničke dokumentacije za predmetnu MHE, pri čemu se investitor obavezuje da za potrebe izgradnje pribavi nove uslove, što prema saznanjima RERI-ja nije učinjeno, navodi se u saopštenju ovog regulatornog tela.

Kako kažu, lokacija MHE „Topli Dol 1“ nalazi se u zaštićenom području, parku prirode „Stara Planina“. U reci na kojoj je investitor nameravao da gradi MHE Zavod za zaštitu prirode (izveštaj od 28.02.2019.) utvrdio prisustvo zaštićenih vrsta riba i strogo zaštićene vrste potočnog raka, što je nova činjenica zbog koje je neophodno ponoviti postupak razmatranja zahteva za izdavanje građevinske dozvole.

Lokacijskim uslovima koji su sastavni deo građevinske dozvole utvrđeno je da „građevinska dozvola prestaje da važi ako se ne otpočne sa građenjem objekta, odnosno izvođenjem radova u roku od dve godine od dana pravosnažnosti rešenja (rešenje o građevinskoj dozvoli postalo je pravosnažno 09.10.2017).

Investitor do dana podnošenja inicijative nije otpočeo radove na predmetnoj lokaciji. Programom upravljanja ribarskim područjem „Stara Planina“ upravljač, JP Srbijašume, je Rekitsku reku, na kojoj je planirana izgradnja MHE, utvrdio kao prirodno plodište i posebno stanište riba u kome su zabranjene bilo kakve aktivnosti i preduzimanje radnji kojima se narušavaju ekološke odlike voda i ugrožava riblji fond, rečeno je u saopštenju.

U posebnim staništima riba Godišnjim programom upravljanja ribarskim područjem zabranjeno je vađenje peska, šljunka, kamenja i panjeva.

Imajući navedene činjenice u vidu, RERI očekuje da će nadležno ministarstvo bez odlaganja postupiti u skladu sa inicijativnom i donese rešenje kojim se postojeća građevinska dozvola poništava, a čitav postupak ponavlja, budući da bi izvođenje radova na predmetnoj lokaciji predstavljalo direktno kršenje propisa u oblasti zaštite prirode, planiranja i izgradnje.

Meštani sela Topli Do i okolnih sela, zajedno sa Savetom mesnih zajednica Stare Planine svakodnevno dežuraju na lokaciji nastojeći da zaštite životnu sredinu i prirodne vrednosti Stare Planine. Istovremeno ovi hrabri i zaštiti javnog interesa posvećeni ljudi štite dostojanstvo građana Srbije i pravni poredak, u situaciji kada to ne čine institucije kojima je to najvažniji posao.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.