Sećanja donose odupiranja zaboravu

Po­treb­na mi je pro­šlost... Isti­na, mno­gi nje­ni pro­sto­ri iz­gle­da da su za­tu­re­ni. Za­bo­rav, ko­ji ne­u­mo­lji­vo do­no­se go­di­ne, naj­vi­še za­ti­re pro­šlost. Me­đu­tim, od­u­pi­ra­nje za­bo­ra­vu, mo­je je is­ku­stvo, do­no­se se­ća­nja. Ona, ako ih ne zlo­u­po­tre­blja­va­mo, pre sve­ga sva­ka­kvim do­mi­šlja­nji­ma, omo­gu­ću­ju ob­no­vu pam­će­nja... I ta­da pro­šlost sve vi­še do­bi­ja auten­tič­no zna­če­nje.
Ljudi, sećanja... Miloš Jevtić, novinar

  Ostavite komentar


  Društvo

  Naslovna strana

  Naslovna strana za 15. jul 2024.
  Galerija

  Pretplati se i postani deo Kluba čitalaca Danasa

  Klub čitalaca Danasa je zajednica pretplatnika na dnevni list Danas kojima je, pored ekskluzivnog pristupa novinama u PDF formatu veče pre nego što se štampano izdanje nađe na trafikama, dostupna i celokupna arhiva lista onlajn. Članska kartica obezbeđuje i preko 50 popusta naših partnera, kao i pozivnice za naše događaje i akcije.

  Jelena Glušac, novinarka

  Danas je važnije nego ikada braniti slobodu govora i kritičke misli. Zato čitam Danas.