Kovačević (RZS): Siromaštvo manje danas nego 2011. godine 1Foto: FoNet/TV

Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku reagovao je na tekst „Za stan i hranu pola plate“ objavljen u dnevnom listu Danas, a na portalu Danas.rs, sa naslovom „Domaćinstva troše više nego što prihoduju: Pad životnog standarda u Srbiji očigledan“.

U tekstu su navedeni podaci Republičkog zavoda za statistiku, iz istraživanja „Anketa o potrošnji domaćinstava“ za 2023. koji pokazuju da najveći udeo u ličnoj potrošnji domaćinstava imaju izdaci za hranu i bezalkoholna pića – 36,8 odsto i za stanovanje, vodu, el. energiju, gas i ostala goriva – 16,4 odsto i viši su za 0,8 i 0,3 procentna poena respektivno, u odnosu na 2022.

„Ne možemo da se složimo sa konstatacijom Gordane Matković, programske direktorke Centra za socijalnu politiku, da podaci RZS-a ilustruju pad životnog standarda građana. Još dalje ide gospodin Veselinović, predsednik Udruženih sindikata Srbije (Sloga), dovodeći u pitanje relevantnost podataka Republičkog zavoda za statistiku tvrdeći da su „u praksi osnovni troškovi života veći i pad životnog standarda toliko očigledan da ni provladine institucije više ne mogu da ga sakriju“.

Gospodin Veselinović donosi zaključke na osnovu svoje percepcije, ne podržavajući ih konkretnim argumentima, pokušavajući na taj način da naruši kredibilitet RZS-a. Posmatranje podataka o kretanju učešća izdataka domaćinstava za osnovne životne potrebe u periodu od prethodnih desetak godina – od 2011. do 2023. godine, osporava njegovu tvrdnju da se iz godine u godinu živi sve lošije. Izdaci domaćinstava za hranu i bezalkoholna pića i za stanovanje imali su oduvek najveći udeo u strukturi lične potrošnje domaćinstava. Ove dve grupe lične potrošnje koje se mogu smatrati izdacima domaćinstava za osnovne životne potrebe, imale su zajedno najveće učešće u ličnoj potrošnji 2011. kada je to učešće iznosilo 58 odsto. Od 2011. njihovo učešće je u konstantnom padu, uz blage oscilacije zabeležene 2013, 2022. i 2023. godine. U 2023. učešće ove dve grupe lične potrošnje iznosi 53,2 odsto, što je i dalje daleko niže nego u 2011. godini.

U posmatranom periodu, porastao je udeo izdataka domaćinstava za restorane i hotele sa 2% na 3,2%, za rekreaciju i kulturu (sa 4,3% na 5,1%) i za komunikacije (sa 4% na 5,3%). U 2023. u odnosu na prošlu godinu, karakteristično je jednako učešće izdataka za rekreaciju i kulturu (5,1%) i za restorane i hotele (3,2%).

Kada posmatramo indikatore siromaštva, Stopa rizika od siromaštva bila je najviša u 2015. i iznosila je 26,7% (svaki četvrti stanovnik Srbije nalazio se u riziku od siromaštva) i od tada je u konstantnom padu. Prema poslednjim raspoloživim podacima u 2022. iznosila je 20%“, navodi direktor RZS.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari