Direktoru BIA veća ovlašćenja 1Foto: Fonet/Nenad Đorđević

Poslanici Skupštine Srbije većinom glasova usvojili su izmene Zakona o Bezbednosno- informativnoj agenciji na osnovu kojih se direktoru BIA daju veća ovlašćenja.

Prema novim odredbama, akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji donosi njen direktor, uz prethodnu saglasnost vlade. Prema novim rešenjima, za popunjavanje radnih mesta u BIA nije obavezan konkurs, o zasnivanju radnog odnosa rešenjem odlučuje direktor, a na uslove za zasnivanje radnog odnosa u Agenciji, primenjuju se propisi kojima se uređuju uslovi za zasnivanje radnog odnosa u ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove.

Skupština Srbije usvojila  je i paket vojnih zakona, koji bi trebalo, kako je rekao resorni ministar Aleksandar Vulin, da omoguće modernizaciju naše vojske i vojne industrije i da povećaju njihovu efikasnost.

Zakonom o vojnom obrazovanju propisano je da su i vojne školske ustanove integralni deo obrazovnog sistema Srbije, a vojno obrazovanje kao delatnost od posebnog značaja za odbranu. Novim rešenjima, između ostalog, nastavniku-profesionalnom vojnom licu, koji ispunjava uslove za penziju može biti produžen radni odnos u skladu sa propisima kojima se uređuje služba u vojsci.

Usvojenim izmenama Zakona o vojsci uvodi se, između ostalog, stanje mirovanja u službi, podiže starosna granica za profesionalne vojnike do koje se može obnavljati ugovor o radu i to na 53 godine, a za pojedina formacijska mesta do ispunjenja uslova za odlazak u penziju. Oficiri sanitetske službe i nastavnici na Univerzitetu odbrane služba se može produžiti do 65 godina, uz njihovu saglasnost. Novim rešenjima propisano je da vlada utvrđuje posebnu osnovicu za obračun plata vojnih lica, a ona ne može biti niža od 75 odsto od prosečne mesečne zarade u Srbiji isplaćene u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se utvrđuje osnovica, a ukoliko to ne omogućavaju sredstva u budžetu namenjena za plate, vlada može u skladu sa odobrenim sredstvima utvrditi nižu osnovicu za obračun plata profesionalnih vojnih lica.

Prema novousvojenim izmenama Zakona o odbrani osniva se budžetski fond za potrebe obezbeđenja sredstava za funkcionisanje i unapređenje službe traganja i spasavanja vojnih vazduhoplova i za razvoj sposobnosti Vojske Srbije za učešće u sistemu traganja i spasavanja za potrebe civilnog vazduhoplovstva . Novina je i da udruženje koje deluje na teritoriji Srbije, a svoje delovanje težišno zasniva u oblasti od značaja za odbranu i svojim programom i praktičnim delovanjem, masovnošću i organizovanošću doprinosi jačanju sistema odbrane, može steći status udruženja od posebnog značaja za odbranu.

Zakonom o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, između ostalog, omogućava se strano ulaganje u državne firme namenske industrije, ali najviše do 49 odsto vrednosti kapitala, pri čemu jedan strani ulagač ne može imati više od 15 odsto učešća u kapitalu. Strano ulaganje u proizvodnju naoružanja i vojne opreme koje se realizuje osnivanjem novog pravnog lica u zajedničkom vlasništvu stranog ulagača i Republike Srbije, takođe, može biti do 49 odsto vrednosti kapitala. Za strano ulaganje vlada, na predlog Ministarstva odbrane, donosi odluku o načinu izbora i uslovima koje mora da ispuni strani ulagač.

Skupština je usvojila i izmene Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, a ključna novina je obaveza organima autonomnih pokrajina i lokalnih samouprava da za potrebe odbrane obezbede tehničke i prostorne uslove. Izmenama Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granice Srbije, parlament Srbije će, umesto što je svake godine usvajala odluku o učešću naših odbrambenih snaga u multinacionalnim operacijama, ubuduće donositi odluku koja nije vremenski ograničena.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari