ODIHR dao mišljenje o paketu izmena i dopuna izbornog zakonodavstva u Srbiji 1foto FoNet Miki Jevtović

N1 je imao uvid u mišljenje Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) o paketu izmena i dopuna izbornog zakonodavstva koje je izradila Radna grupa Vlade Srbije za saradnju sa OEBS/ODIHR. Ocenjuje se ti amandmani jesu dobrodošao korak, ali da je ipak potreban sveobuhvatni, inkluzivni dijalog o poboljšanju izbornih uslova.

ODIHR podseća da je nakon objavljivanja konačnog izveštaja te organizacije o posmatranju parlamentarnih izbora u Srbiji 17. decembra 2023, bivša premijerka Ana Brnabić ponovo sazvala Radnu grupu za sprovođenje iznetih izbornih preporuka. Radna grupa pripremila je paket izmena i dopuna izbornog zakonodavstva i od ODIHR-a je zatraženo da da svoje stručno pravno mišljenje o njima.

Navedeno obrazloženje za svaki amandman bilo je direktno povezano sa implementacijom konkretnih preporuka ODIHR-a.

Priprema ovih amandmana, prema oceni ODIHR-a, nije predstavljala sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva i stoga je preporuka ove organizacije da se bilo kakve dalje izmene iniciraju mnogo pre narednih izbora, kroz inkluzivni konsultativni proces koji uključuje relevantne zainteresovane strane, kao što su organizacije civilnog društva, i gradi široki politički konsenzus.

Predloženi amandmani, dodaje ODIHR, ipak predstavljaju sveukupno dobrodošao korak ka adresiranju određenih preporuka ODIHR-a u zakonodavstvu.

ODIHR poručuje i da bi bolo korisno dalje razmatranje nekih od predloženih amandmana pre njihovog usvajanja.

N1 u celosti prenosi sledeće preporuke ODIHR-a za dalje unapređenje ili dopunu predloženih amandmana:

A. da bi se osigurala konzistentnost izbornog zakonodavstva, treba dalje razmotriti usklađivanje odredbi Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o lokalnim izborima;

B. da bi se obezbedila pravna sigurnost, izmene i dopune koje se odnose na obuku lokalnih izbornih komisija i članova biračkih odbora treba da jasno preciziraju primenjivost na predstojeće izbore;

C. da bi se sprečila zloupotreba posebnih odredbi za liste nacionalnih manjina, dalje razmotriti definisanje jasnih, objektivnih i pravičnih kriterijuma za podnošenje liste nacionalnih manjina i za dodelu statusa nacionalne manjine listama;

D. da obezbedi veću transparentnost u vezi sa zloupotrebom javnih resursa u kampanji, zahteva da Agencija za sprečavanje korupcije blagovremeno objavljuje upozorenja javnim funkcionerima zbog povezanih prekršaja;

E. da bi se obezbedio efikasan pravni lek, dalje razmotriti vreme potrebno za rešavanje žalbi na rezultate izbora od strane Ustavnog suda;

F. da bi sveobuhvatno sagledao potrebne izborne reforme, ODIHR podseća na preporuke iz svojih izveštaja i Zajedničkog mišljenja Venecijanske komisije iz 2022. godine.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari