Ilustracija: Wikimedia

Kažemo „već“, jer za evoluciju „200.000 nije naročito dug period. To prođe za tren oka“, konstatuje Maor i dodaje da su, na primer, preci današnjih kamila, nilskih konja i lama bili aktivni barem delimično tokom dana i u sumrak. Preci primata bili su jedni od prvih sisara koji su počeli da obavljaju životne aktivnosti pretežno tokom dana, pre otprilike 52 miliona godina. Oči primata predstavljaju jedan od važnih dokaza u prilog ovoj tezi. I dok većina vrsta sisara čak i danas ima veliki broj štapičastih ćelija, odnosno specijalnih fotoreceptora u oku koji omogućavaju monohromatsko viđenje pri slabom svetlu, njima nedostaje fovea, oblast retine gde je fokus najjači i detektuje boje pri jakom svetlu. LJudi i primati imaju ovu karakteristiku verovatno zbog toga što su proveli nekoliko miliona godina više na dnevnoj svetlosti od ostalih sisara, što im je omogućilo da razviju ovu vrstu adaptacije.

Istraživači upozoravaju da studija pokazuje samo korelaciju između nestanka dinosaurusa i izlaska drevnih sisara na svetlo dana, ali ne tvrdi da je prvo izazvalo drugo. „Veoma je teško povezati promene u ponašanju kod sisara koji su živeli tako davno sa ekološkim uslovima u tom vremenu, pa ne možemo reći da je izumiranje dinosaurusa uzrokovalo to da sisari postanu aktivni tokom dana“, kaže koautorka ove studije Kejt Džons, naučnica sa Univerziteta Koledž u Londonu. „Ipak, vidimo jasnu korelaciju u našim nalazima.“

I dok neki istraživači smatraju da je studija dobro urađena ima i onih koji upozoravaju da u našem znanju o ponašanju drevnih sisara ima još mnogo rupa koje algoritam ne može da popuni. „Sve dok ne pronađemo način da posmatramo fosile i direktno razumemo kako su se ove izumrle životinje ponašale, to će i dalje biti samo predikcija“, navodi Stiven Brusat sa Univerziteta u Edinburgu, koji nije bio uključen u pomenutu studiju. „Moguće da je izumiranje krajem doba krede dovelo do velikog preobražaja od noćnih ka dnevnim sisarima, ali ne bi me iznenadilo da su neki sisari – koji su živeli istovremeno sa dinosaurusima – takođe bili aktivni tokom dana, a mi još uvek nismo pronašli odgovarajući način da utvrdimo tako nešto. To će biti sledeći veliki korak prilikom testiranja ovih rezultata“, zaključuje on.

U saradnji sa Centrom za promociju nauke, „Danas“ predstavlja izabrane priče sa naučnopopularnog portala elementarium.cpn.rs