Posao ne mora uvek da bude nešto što zaposleni doživljavaju kao prinudu i monotoniju. Sami zaposleni, odnosno ljudski resursi, kako se to sve popularnije naziva, glavni su izvor profita i faktor uspešnosti jedne kompanije, i ukoliko oni nisu zadovoljni, ni kompanija neće funkcionisati na željeni način i doći će možda do nekih zastoja koji se unapred mogu preduprediti.

Tretman ljudskih resursa važan je aspekt poslovanja i ponekad se, usled manjka sredstava, neinformisanosti ili rigidnog načina poslovanja obezvređuje ili ne stavlja u prvi plan. Cena je visoka, a posledice velike. Zato je važno brinuti o zaposlenima i klimi u kompaniji, kao i međusobnim odnosima.

Jedan od načina da se pozitivna energija, međuljudski odnosi i duh kompanije održavaju jeste i team building.

Čemu služi team building?

Team building je skup edukativno – rekreativnih aktivnosti čija je svrha stvaranje pozitivnog, pouzdanog i efikasnog tima. Koncepcija team buildinga podrazumeva, pre svega, snalaženje u novom okruženju, daleko od radnog mesta i civilizacije. Zato se najčešće organizuju van grada u kome je stacionirano radno mesto, često i u drugoj državi u vidu zimovanja ili letovanja, ili vikend-putovanja. Team building putovanje treba zaposlenima da pruži nezaboravan doživljaj, nešto što ranije nisu imali prilike da iskuse, vide, osete, čuju, nešto jedinstveno, što će dugo pamtiti. Zato je kreativnost pogonsko gorivo za realizaciju team buildinga. Zaposleni u odeljenju za ljudske resurse brižljivo ispituju potrebe zaposlenih, njihove želje i predloge, i objedinjuju sve to u plan za unapređenje timske klime. Putovanje na koje zajedno idu (iz svih sektora, bez obzira na pol, funkciju i hijerarhijski položaj) čini ih jednakima i naglašava zajedništvo i druženje. Ukoliko kompanija nema odeljenje ljudskih resursa (HR) ili menadžeri ljudskih resursa ne organizuju team building, njih osmišljavaju spoljašnji saradnici kompanije angažovani za tu priliku. Naravno, team building nije nešto što se po obrascu primeni na svaku kompaniju, jer nije svaka kompanija ista, i nisu zaposleni svake kompanije, zajedno sa svojim međuljudskim odnosima, problemima i politikom kompanije isti. Zato je važno proceniti sve to pre konceptualizacije programa, kako bi se team buildingom ostvarili svi zacrtani ciljevi.

Svrha team buildinga je pre svega razvoj poželjnih karakteristika pojedinca ili tima, smanjenje nakupljenog stresa, poboljšanje komunikacije među zaposlenima, upravljanje konfliktnim situacijama, jačanje timskog duha i samopouzdanja, preuzimanje rizika i odgovornosti, planiranje i upravljanje promenama, donošenje odluka, kreativno rešavanje problema. Nakon (najčešće) jednodnevnog ili dvodnevnog team buildinga, ali u nekim slučajevima i nedelju ili deset dana zajedničkog boravka na moru, planini ili odmaralištu u zemlji, zaposleni će pomagati jedni drugima pri pronalaženju rešenja, odnosno funkcionisaće kao dobro povezan ili koordiniran tim. To se postavlja kao glavni cilj i ka njemu se ide razvijanjem timskog duha i saradnje među ljudima. Dobra strategija povezivanja (engl. “bonding”) jeste i nasumično smeštanje zaposlenih u autobus i hotelske sobe, tako da svako ima priliku da bude sa svakim zaposlenim istog pola u svojoj kompaniji. Time se sprečava grupisanje i odvajanje po drugarskoj i kolegijalnoj osnovi koja postoji od ranije, već se svi mešaju, i svako se sa svakim upoznaje i druži.

Ideja team buildinga je, kako mu i ime kaže, izgradnja jačeg tima kroz druženje i razvijanje pozitivnog takmičarskog duha unutar organizacije. Pored toga što okuplja sve zaposlene i pruža priliku za relaksaciju i socijalizaciju van okvira uobičajenog radnog mesta, team building je i vid nagrade zaposlenima za uspešno izvršene zadatke u prethodnom periodu ili prilika da se kroz bliže upoznavanje u neformalnom skupu promovišu univerzalne ideje jedinstva, uspešnosti i timskog duha gde je snaga kolektiva – tima uvek veća nego zbir pojedinačnih potencijala svakog člana tima. Ideja “zajedno smo jači” i “svako od nas je pokret, zajedno smo sila” promoviše se kroz zajedničke aktivnosti i ostavljanje traga kroz zajedničke fotografije ili uspehe koji ostaju.

U želji da organizacija samog događaja protekne u najboljem redu, praksa je da postoji određena osoba – moderator, iz kompanije za koju se priprema program, koja poznaje okvirne fizičke mogućnosti učesnika i njihove preferencije po pitanju aktivnosti koje se mogu planirati. U zavisnosti od potreba klijenata varira sadržaj i pristup team buildingu, koji može biti ozbiljnog ili zabavnog karaktera. Ukoliko je potrebno, na kraju aktivnosti pozivaju se učesnici da zajedno diskutuju o značaju obrađenih tema za efikasan rad u realnom poslovnom okruženju (naziva se i debrifing).

Da li je u pitanju manji, veći, novi tim, koja je obrazovna, polna ili starosna struktura… nevažno je. Važno je pre svega da tim dobro funkcioniše. Team building, kao i obuke zaposlenih, tu je dapovremeno podseti na važnost zajedništva i zajedničkih ciljeva.Kada provedete sa kolegama par dana, van grada, uz to malo učite a malo više se zabavljate, podsetite se na osnovne vrednosti koje bi trebalo da delite kako biste svi zajedno bili uspešniji. Kao što je iskustvo pokazalo, najbolje se uči u grupi, uz interaktivan rad i zanimljiv sadržaj. Team building je zato napravljen kao koktel svega ovoga. Zabava, nova iskustva, druženje i boravak na prijatnom mestu dobitna je kombinacija za opuštanje i zaboravljanje na svakodnevne profesionalne (ali i lične) probleme i stres. Uz to, vraćamo se povezaniji i pozitivniji.

Vrste team buildinga

Kao što smo rekli, team building može biti formalniji ili manje formalan, i obuhvata razne aktivnosti, kao što su sport, igrice, umetnost, grupne vežbe, relaksacija… Ovo su neke od najčešćih aktivnosti koje se primenjuju:

1. Sport

a) Organizacija mini turnira u sportovima: fudbal, košarka, odbojka, vaterpolo… Ekipe mogu biti mešovite ili samo muške ili ženske. Ukoliko se team building održava u sportskom centru, on obezbeđuje teren, svlačionice, markere, lopte. Po potrebi mogu se angažovati i profesionalne sudije. Obaveza klijenta koji organizuje program, odnosno menadžera ljudskih resursa, je da za veće skupove obezbedi i dežurnu medicinsku ekipu. Organizovanje u timove može biti po radnim odeljenjima, sektorima ili, što je takođe preporučljivo – mešanje pojedinaca iz različitih odeljenja, kao što se radi i u smeštanju zaposlenih u prevoz ili smeštaj. Ukoliko se radi o manjim organizacijama, sportske igre se mogu organizovati i sa partnerskim kompanijama, deo zaposlenih kao igrači, a deo zaposlenih kao publika koja bodri svoje kolege… Publika navija i često se po grupama organizuju da sami naprave materijal za navijanje, majce sa motivišućim natpisima, parole i transparente. Sve to može izgledati jako zanimljivo i duhovito. Trebalo bi izbeći preterano agresivan takmičarski duh i kanalisati ga u pozitivnu energiju, šalu i druženje. Uz sportske aktivnosti dobro je organizovati i posluženje rashlađujućih napitaka, kao i prigodan obrok. Po završetku sportskih aktivnosti organizuju se dodela priznanja, pehara, medalja, diploma i često i nastavak druženja. Ova priznanja zaposlenima ostaju lepa uspomena na zajedničko druženje.

b) Sport alternativa za one pojedince i grupe koji ne učestvuju u timovima koji se takmiče: tenis, stoni tenis, pikado, streličarstvo, joga, latino ples, aerobik i pilates program, streljaštvo…

c) Sport kroz zabavni program: Deljenje na timove vrši se po karakteristikama tipa: boja kose, boja očiju, prvo slovo imena, horoskopski znak… Igre se ocenjuju prema unapred definisanim pravilima koja moraju da se pročitaju igračima. Kriterijumi za bodovanje zavise od igre i mogu biti merenje vremena pojedinaca ili tima ili ocenjivanje preciznosti ili izdržljivosti. Primeri zabavnih oblika sportova koji su mešavina sporta i igre su: poligon sa preprekama, trka u džakovima, paukova mreža sa zvoncima, nadvlačenje konopca, preskakanje kanapa u parovima, hod na rukama, nošenje partnera…

2. Razne indoor aktivnosti

Neke od aktivnosti koje se izvode indoor (u zatvorenom prostoru) su: kviz zapažanja, kviz znanja, pogađanje pesama ili zamišljenog lika, pogađanje predmeta u džaku dodirom, Pictionary (crtanje zadatih pojmova bez reči), pantomima, asocijacije, razne slagalice (često sa znacima kompanije a neretko i sa fotografijama tima ili radnog mesta), karaoke party sa animatorom, osnovna obuka o vinu i promo degustacija vina i slične obuke koje zaposlene interesuju, a nemaju vremena ili sredstava da ih pohađaju itd.

Team building igrice

Najinteresantniji oblik team buildinga, prema našim iskustvima, uglavnom su igrice. Iako većina zaposlenih na početku skeptično gleda na neke od njih, neki čak odbijaju da učestvuju i samo žele da posmatraju, a neki čak smatraju da su “prestari” za takav vid zabave, igrice su uvek odličan način za zabavu i ostavljanje svih obaveza, pravila, i na kraju krajeva, godina, po strani. Najčešće se dele na:

POČETNIČKE – svrha je upoznavanje članova grupe, ukoliko je tim veliki, ako ima novih članova, ili ako se članovi do sada nisu upoznali neformalno

SREDNJE – akcenat je na zabavi i međusobnom druženju

ZAVRŠNE – fokus je na jačanju tima, razumevanju i uočavanju jačina i slabosti tima

ENERDŽAJZERE – koriste se za istezanje, fizičke vežbice, obično da se grupa razdrma i zabavi

U okviru početnih igrica, posebna grupa igrica su takozvani „ledolomci“. Ledolomci su vežbe i aktivnosti koje imaju primarni cilj da pomognu članovima grupe da se međusobno upoznaju, da se osećaju ugodno dok rade zajedno i da povećaju nivo energije u prostoriji. Neki ledolomci su namenjeni za mlade, drugi za odrasle, ali prilagođavaju se i strukturi zaposlenih prema njihovim interesovanjima i međusobnim odnosima. Neki ledolomci su namenjeni samo da uključe učesnike u aktivnost, da im pomognu da se “zagreju” i zainteresuju za trening. Drugi, opet, mogu biti vrsta pripremne vežbe koja postavlja tlo za prezentaciju i vežbe koje slede. Mogu se koristiti na samom početku sastanka grupe, ili u toku sastanka, kada je potrebno da se poboljša učešće i interakcija učesnika. Treba voditi računa da ove igrice ne budu previše nametljive ili snažne ako učesnici za njih nisu spremni. Time se može postići suprotan efekat od željenog. Generalno gledano, ledolomcima se može postići sledeće: uključiti svi učesnici, stvoriti siguran forum u kom zaposleni mogu razmenjivati informacije i iskustva, pomoći svima da počnu razmišljati o zajedničkim ciljevima i iskustvima grupe, kao i o potencijalnim mogućnostima učenja u radionici.

Plan indoor team buildinga

Team building se mora odvijati prema unapred utvrđenom planu. U skladu sa potrebama zaposlenih i same kompanije, predviđaju se sredstva namenjena za sve segmente programa, i obezbeđuje se neophodan prostor, materijal, hrana, vreme za svaku planiranu aktivnost… O svemu brižljivo treba voditi računa kako bi se obezbedio maksimalan učinak i sve proteklo u najboljem redu.

Što se tiče broja učesnika u radionici, on može značajno uticati na ton i dinamiku treninga. Mora se unapred znat koliko će učesnika će biti prisutno, da bi se što efektivnije planirao dnevni red, obezbedila dovoljno velika prostorija i rešila na vreme ostala logistička pitanja. Nema zlatnog pravila za idealnu veličinu radionice. Postoje neke preporuke koje mogu pomoći da se osigura maksimalna efektivnost u uspostavljanju interakcije u grupi i koje se mogu iskoristiti. Ako je broj učesnika manji od 10, potencijal za efektivnu interakciju i rad u malim grupama opada. Ako je broj učesnika veći od 25, vreme koje je na raspolaganju za rad u malim grupama i prezentacije pred velikom grupom postaje jako ograničeno. Grupa od 25 učesnika se može rasporediti u manje grupe. Ove male grupe mogu biti efektivne, ali ako planirate da svaka od njih “podnese izveštaj” velikoj grupi, onda vreme prezentacije od minimalno 5-10 minuta po grupi može postati vežba u trajanju od 25-50 minuta.

Brojne stvari takođe treba obezbediti, a deluju nevažne ili kao da se uvek mogu ad hoc nabaviti. Ipak, lakše je i profesionalnije na vreme ih imati i prilagoditi grupi: dovoljno velika prostorija, projektor (ukoliko je potrebno), stolice, tabla, papiri, flomasteri, lopte, strunjače, olovke, kartice… sve ono što radionica, sportska aktivnost, igrica ili obuka zahtevaju. Budite spremni, isplanirajte vreme, i imajte jasnu strukturu aktivnosti – iako je zabavnog i opuštajućeg karaktera, team building treba profesionalno izvesti i držati sve vreme nit koju postavlja glavni cilj ove aktivnosti.

Team building je jedan od modula edukacije iz poslovnog koučinga OLI Centra. Dobra priprema i dobar plan neminovno sa sobom nose i dobre rezultate. Ali – i dobre reči hvale svih zaposlenih kada se vrate kući. I pozitivniju klimu na poslu kada se vrate.

Dunja Reljić, OLI psihološki savetnik i life coach; Koordinator programa za Team building i tretman ljudskih resursa

Ana Filip, OLI psihološki savetnik

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari