Foto: Anđela Mrđa

… na osnovu podataka o ponašanju preko 17.000 pasa, pripadnika čak 101 različite vrste, i genetičkim podacima o različitim rasama, identifikovali 131 mesto na psećoj DNK, koje može pomoći u razumevanju 14 ključnih osobina pasa.

Kako navode u svom radu, brzo učenje komandi, odnosno sposobnost da budu dresirani, sklonost ka jurenju manjih životinja poput golubova, veverica i mačaka i agresivnost u odnosu na strance, predstavljaju tri osobine sa najvišim stepenom naslednosti.

Zanimljivo je da su slični geni i kod ljudi zaduženi za, na primer, agresivnost, kao i to da je deo DNK koji je kod pasa povezan sa brzim učenjem novih komandi, kod ljudi, sa druge strane, povezan sa inteligencijom i obradom informacija.

Kako u radu navodi Meklin, „ovi nalazi nam ukazuju na to da se isti geni mogu naći u osnovi ponašanja različitih vrsta“. To znači da bi nas, kako navodi osnivač C-BARQ testa Džejms Serpel, geni odgovorni za anksioznost kod pasa mogli dovesti do istih gena odgovornih za ovakvo ponašanje i kod ljudi, što bi doprinelo boljem razumevanju i lečenju anksioznosti.

Međutim, treba napomenuti da kako genetički podaci i podaci o ponašanju korišćeni tokom istraživanja potiču od pasa različitih rasa, ovi rezultati se ne odnose na osobine na nivou rase, već na one koje se mogu javiti kod bilo kog psa.

Pored toga što je istraživanje pružilo izvrstan uvid u biološke osnove ponašanja pasa i naslednost određenih osobina, ono dodatno predstavlja i izvanredan model za dalja istraživanja o povezanosti gena i ponašanja, kako kod pasa tako i kod ljudi.

U saradnji sa Centrom za promociju nauke, „Danas“ predstavlja izabrane priče sa naučnopopularnog portala elementarium.cpn.rs

Povezani tekstovi