Foto: BeoInfo

Ponuda za izgradnju gondole iznosi 1,794 milijardi dinara bez PDV, rekao je Radojičić, naglasivši da ukoliko u narednih deset dana ne bude bilo žalbe na postupak javne nabavke, ugovor će se sklopiti sa tri domaće firme i jednom kompanijom iz Italije.

Ponuda grupe ponuđača je u postupku javne nabavke ocenjena kao najpovoljnija, pa je Komisija za nabavku dala predlog da se donese odluka o dodeli ugovora. Prema Radojičićevim rečima, zakonski rok za žalbu je deset dana, a nakon toga potpisaće se ugovor sa izvođačem.