Čitalac sam Danasa od prvih dana pa dajem sebi za pravo da vam uputim kritiku. Smatrao sam da vi dobro znate ko su bili vaši čitaoci u protekloj deceniji, a sudeći prema novogodišnjem broju, u to više nisam siguran.
I nakon prespavane noći još ne mogu da verujem da ste za „Izbor Danasovog Foruma 100“, čak na trećem mestu dali mišljenje folk pevačice čije ime ne želim ni da pomenem. Ako ste zaboravili, podsetiću vas da su vaši čitaoci, barem sudeći prema onima koje lično poznajem, ljudi koji su se odupirali opštem ludilu koje je zadesilo ove prostore poslednjih petnaest godina. Neshvatljivo je da vaš list daje prostor „plodovima“ kulturnog i duhovnog sunovrata ovog nesrećnog naroda.
Ipak, nekad je bila hrabrost čitati list Danas, zar se ne sećate?