Da li je osiromašeni uranijum bezopasna materija? 1Foto: Lična arhiva

Drag mi je profesor Zoran Radovanović, jer sam učio epidemiologiju kao student od njega i jer sam položio ispit sa ocenom devet opet kod njega. Dobri smo prijatelji i veoma ga cenim kao stručnjaka i naučnika.

U mnogim stvarima se slažemo, ali se u nekim stvarima i ne slažemo i on to zna. Taman posla da se akademci u svemu slažu. Tu onda nema akademske polemike, a istina je zarobljena!

Pročitao sam članak profesora Radovanovića „‘Patriotski naučnici’ satanizuju protivnike“ u Danasu od 5. februara 2020. Tu nije niko poimence apostrofiran, ali se osećam prozvanim, jer sam učesnik simpozijuma o kojem je profesor Radovanović pisao. I zato odgovaram. Akademski. I naravno, ličnim stavom.

1. U Kosovskoj Mitrovici od 29. 11. 2019. do 1.12. 2019. nije održan „Prvi srpski lekarski kongres o posledicama NATO bombardovanja“ već „Prvi kongres lekara Kosova i Metohije“, sa više stotina učesnika, na kojem su bile organizovane četiri sesije: Urgentna stanja u medicini, Bazične nauke u savremenoj medicini, Dentalna medicina – danas i sutra i Zdravstvene i ekološke posledice ratnih dejstava NATO na SRJ – kako ih umanjiti i otkloniti. Svi radovi publikovani su u celini u četiri suplementa naučnog i stručnog časopisa Medicinskog fakulteta Priština i Društva lekara Kosova I Metohije „Praxis Medica“, Volumen 48, Godina 2019, Suplementi 1-4.

2. Ja sam govorio na četvrtoj sesiji. Predlagao sam organizatorima da pozovu i profesora Radovanovića da govori, ali moj predlog nije usvojen. Mislim da bismo imali odličnu akademsku polemiku i žao mi je što moj predlog nije usvojen. Na sesiji su govorili i publikovali svoje radove prof. Danica Grujičić (Medicinski fakultet Beograd), dr Zorka Vukmirović (Institut za fiziku, Beograd, Univerzitet u Beogradu, penz.), prof. Goran Belojević (Medicinski fakultet, Beograd), prof. Jasmina LJ. Vujić (University of California at Berkley, USA), prof. Ratko Kadović (Šumarski fakultet, Beograd), prof. Aleksandar Jovović (Mašinski fakultet, Beograd), general-major u penziji Slobodan Petković, prof. Branka Đurović (Vojnomedicinska akademija, Beograd), prof. Aleksandar Ćorac (Medicinski fakultet, Priština), doc. Darko Laketić (Medicinski fakultet Beograd), prof. Momčilo Mirković (Medicinski fakultet Priština) i prof. Slađana Đurić (Medicinski fakultet Priština).

3. Ja nisam nigde u radovima sa ove sesije pročitao, niti sam na sesiji čuo „da je tokom 2019, čak i pre nego što se završila, od raka u Srbiji obolelo 58.000 ljudi“ kao ni da „je broj obolelih od raka krvi i krvotvornih organa naglo skočio 2006. godine“. Takođe, nisam čuo ni pročitao sa ove sesije da se „Srbija doživljava kao jedina merodavna sredina u kojoj se može sagledati uticaj osiromašenog uranijuma (OU) na ljudsko zdravlje“.

4. Tvrdnja da „uranijum, čak i ako je obogaćen, nije svrstan među preko 500 sigurnih, verovatnih, pa čak ni mogućih kancerogena prema IARC“ naprosto nije tačna. Naprotiv, svi radionuklidi koji su alfa emiteri u internoj kontaminaciji, pa prema tome i U235 iz OU, unesen udisanjem ili preko hrane ili vode jesu dokazani kancerogeni prve grupe. Radijum 224, 226, i 228 i radon 222 su specifični radioizotopi, čija se kancerogenost posebno izdvaja, ali to nikako ne isključuje druge radioizotope. Svako jonizujuće zračenje je dokazani kancerogen bez obzira od kog radioizotopa potiče.

5. Belgija (2009) i Kosta Rika (2011) uvele su potpunu zabranu korišćenja osiromašenog uranijuma bilo u civilne, bilo u vojne svrhe. Od 1980. Boeing i MD Douglas ne ugrađuju OU kao kontrateg u svoje modele aviona. Da li se tako postupa sa zdravstveno bezopasnim materijama?

6. Ne znam odakle profesoru Radovanoviću podatak da je OU sastojak veštačkih đubriva i da se veštačkim đubrivima više zasulo zemljište u Srbiji sa OU nego NATO bombardovanjem.

7. Nisam primetio na govornicima na ovom skupu da „njihove očne kapke čvrsto stiska upravo politikantska obojenost“. O politici nije uopšte bilo reči. Kao ni o uvoznim vakcinama. Niko me nije pitao koju političku opciju u Srbiji podržavam.

8. Nisam na ovom skupu čuo da „zastupnici činjenica i naučnih saznanja bivaju proglašavani NATO agentima i farmakomafijaškim plaćenicima u najcrnjem ždanovljevskom maniru“. Ime profesora Radovanovića je pomenuto u jednoj diskusiji, ali sam reagovao i zamolio da se ne diskutuje o stavovima naučnika koji nisu prisutni i ne mogu da odgovore. Moja primedba je usvojena.

9. Profesor Radovanović koristi, čini mi se pežorativno, izraz „patriotski naučnici“. Umesto komentara citiraću reči prof. Milana Jovanovića Batuta, osnivača i prvog dekana Medicinskog fakulteta u Beogradu, na dodeli počasnog doktorata 1926. godine: „Istina je da je nauka internacionalna, ali svaki naučnik mora biti nacionalista, to jest čovek koga u svom naučnom radu zagreva ljubav prema narodu iz koga je ponikao i kome sve svoje snage duguje.“

10. U svom radu „Analiza albanskih i NATO izvora o mogućim zdravstvenim posledicama bombardovanja Kosova i Metohije“ zaključio sam da nema dokaza o štetnim zdravstvenim posledicama OU na veterane KFOR-a. Međutim, vojnici KFOR-a ne jedu i ne piju ništa sa Kosmeta. Sve im se doprema avionima iz NATO baza u Evropi. Nadalje, njima nije dozvoljeno da jedu i piju u albanskim kafanama južno od Ibra. Naprotiv, video sam osam vojnika KFOR koji su došli da jedu i piju u srpskoj kafani severno od Ibra, zajedno sa nama, učesnicima kongresa.

11. Albanski istraživači i istraživači zemalja NATO i dalje duguju svetu objektivno i potpuno transparentno istraživanje zdravstvenih posledica OU na stanovništvo Kosmeta. Fokus ovih istraživanja treba da bude na malignitetima i kongenitalnim anomalijama. O tome i dalje ništa ne znamo.

Autor je šef Katedre za higijenu sa medicinskom ekologijom, Medicinski fakultet u Beogradu

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari