Ispit za sudije ne sme se obesmisliti 1Foto: FreeImages/ Bartek Ambrozik

Republika Srbija se osnivanjem Pravosudne akademije 2009. godine opredelila za uspostavljanje novog sistema izbora i edukacije pravosudnih funkcionera, po ugledu na većinu evropskih zemalja.

Alumni klub Pravosudne akademije okuplja nosioce pravosudnih funkcija koji su završili Pravosudnu akademiju, kao i buduće nosioce pravosudnih funkcija koji pohađaju državnu obuku koja se obavlja po programu odobrenom od strane Visokog saveta sudstva (VSS) i Državnog veća tužilaca (DVT).

Alumni klub Pravosudne akademije iskreno ceni i poštuje rad sudijskih i tužilačkih pomoćnika. Šta više, većina članova Alumni klub Pravosudne akademije je pre polaganja teškog prijemnog ispita prilikom upisa na Pravosudnu akademiju upravo činila deo kolektiva sudijskih pomoćnika. Na ovom ispitu je proverena stručnost i osposobljenost kandidata i izvršena selekcija najboljih.

Danas, kada se u Srbiji čini novi korak u reformi pravosuđa i uvodi testiranje svih lica koja konkurišu za sudijska mesta, mi razumemo strah naših kolega od polaganja jednog testa na osnovu kojeg bi mogla da se sastavi jedinstvena lista prema stručnosti i osposobljenosti svih kandidata. Ono u čemu se ne slažemo je koncepcija testa, koji će biti lakši od polaganja vozačkog ispita, jer će pitanja sa testa biti unapred javno objavljena, čime se zaobilazi smisao Zakona o sudijama i čime VSS (telo koje ima ključnu ulogu u izboru sudija) pokušava da suštinski ne utvrdi pravu stručnost i osposobljenost kandidata, jer će na ovaj način omogućiti da svi kandidati imaju maksimalne ocene. Razlog za takvo postupanje VSS-a leži u odbijanju ovog tela da se liši neograničenih diskrecionih ovlašćenja na osnovu kojih su do sada u Srbiji za sudije mogli biti birana bilo koja lica, bez provere stručnosti i osposobljenosti. Intencija VSS-a je zato da obesmisli ispit za sudije.

Upravo zato se Alumni klub Pravosudne akademije zalaže za sprovođenje ozbiljnog testa koji bi garantovao da do izbora za sudijska mesta dođu samo najkvalitetniji kandidati. Znanje nikada ne sme da bude osnov za diskriminaciju bilo koje vrste. Kandidati koji dolaze iz redova „akademaca“ su pored teškog prijemnog ispita koji se sastajao iz pismenog testa od 60 pitanja koja nisu bila unapred objavljena, psihološkog testiranja i usmenog testiranja pred petočlanom komisijom eminentnih sudija i tužilaca, prošli i dve i po godine ozbiljnog treninga na osnovu potpuno proverljivih, transparentnih i objektivnih kriterijuma, koji se ne traže prilikom zasnivanja radnog odnosa sudijskih saradnika. Stoga je jedini cilj Alumni kluba nastavak uspostavljanja sistema za koji se naša zemlja opredelila 2009. godine osnovanjem Pravosudne akademije, a to je profesionalno i stručno sudstvo, jer će građani od njega imati najveću korist. Višegodišnje težnje u tom pravcu su trenutno ugrožene obesmišljavanjem testa za sudije, kao i dosadašnjom praksom VSS koji je u periodu od početka 2015. godine za sudijsku funkciju predložio 89,7% sudijskih saradnika i samo 6% „akademaca“. Ceo proces uspostavljanja jasnih, objektivnih i merljivh kriterijuma za izbor sudija se prati od strane Evropske unije, koja sigurno neće ostati nema na trenutna dešavanja. Osim toga, Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa do 2018. godine, usvojenom u Skupštini Srbije predviđena je svršena obuka na Pravosudnoj akademiji kao obavezan uslov za stupanje na pravosudnu funkciju i mi više ne smemo imati strpljenja za usporavanja na tom putu.

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na X nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari