Evropska zelena partija: Kompanija Piramida 72 iz Šapca sve vode bez tretmana ispušta u Zorkinu kanalizaciju 1Sava kod Šapca Foto: TOB Šabac

Evropska zelena partija saopštila je danas da je izveštaj republičkog inspektora pokazao da kompanija Piramida 72 u Šapcu sve tehnološke i sanitarno-fekalne vode bez tretmana ispušta u zajedničku staru Zorkinu kanalizaciju i zatim u Cerski obodni kanal, zbog čega je naložena zabrana ispuštanja otpadnih voda.

Republički inspektor za zaštitu životne sredine dostavio je u ponedeljak izveštaj o vanrednom terenskom inspekcijskom nadzoru nad industrijskim postrojenjima Hbis grupe Srbija, Eliksir Zorka Mineralna đubriva, Gudmark groupe i Piramida 72 koji posluju u Istočnoj radnoj zoni u Šapcu u blizini Cerskog obodnog kanala.

U kanalu je 18. maja uočen pomor ribe i izlivanje penušavog sadržaja iz kanalizacione cevi koja zbirno prikuplja otpadne vode nekadašnjeg Zorka holdinga.

U izveštaju se navodi da otpadne vode iz nekadašnjih Belih limova na izlazu iz pogona i u zbirnoj šahti ne prekoračuju granične vrednosti za postrojenja za preradu i finu obradu metala, da površinske vode Cerskog obodnog kanala uzvodno i nizvodno od ulivne kanalizacione cevi odstupaju od parametara za klasu II i da Eliksir Zorka iz svog proizvodnog procesa ne emituje tehnološke otpadne vode u zajedničku kanalizaciju.

Za Gudmark grupu, nekadašnje Boje, nema podataka o izvršenom inspekcijskom nadzoru, a za Piramidu 72 se konstatuje da se sve tehnološke i sanitarno-fekalne vode bez tretmana ispuštaju u zajedničku staru Zorkinu kanalizaciju i zatim u Cerski obodni kanal, pa je naložena zabrane ispuštanja otpadnih voda dok se ne izvrši ispitivanje kvaliteta tehnoloških otpadnih voda iz proizvodnog pogona.

Sa kompanijama, inspekcijskim organima i nadležnim javnim preduzećima pokrenućemo inicijativu da se stvore uslovi da sve kompanije na adekvatan način zbrinjavanju svoje otpadne vode i prestanu da zagađuju životnu sredinu i ugrožavaju zdravlje građana, navodi se u saopštenju.