Foto: Foto/Zoran Mrđa

Svi ovi ključni zahtevi su ispunjeni – sažetak je analize rada Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije za reformu pravosuđa 2013 – 2018. koju je danas na sednici ovog tela predstavio profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Dobrosav Milovanović.

Zadovoljstvo radom komisije u prethodnih pet godina izrazila je i ministarka pravde Nela Kuburović.

– Dosta toga je ostvareno u poslednih pet godina. Najveći doprinos, svakako je ostvaren na polju smanjenja starih predmeta, pošto je broj ovih predmeta smanjen za milion. Takođe, radili smo na rasterećenju sudova uvođenjem novih profesija, a nastavićemo da radimo na razvoju alternativnih načina rešavanja sudskih sporova – navela je ministarka Kuburović.

Dragomir Milojević, predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva naglasio je značajnu ulogu sudija u procesu reforme pravosuđa.

– Ne bi bilo ovakvih rezultata da nije bilo sudija. Red je ponekad reći i nešto pohvalno o radu sudija – kazao je Milojević i izrazio nadu da će uskoro biti usvojena nova Nacionalna strategija za reformu pravosuđa.

Na njegovu opasku, reč je uzela Gordana Janićijević, zamenica Republičkog javnog tužioca i istakla doprinos tužioca u dobrim rezultatima.

– I tužioci su značajno doprineli rešavanju problema starih predmeta. To smo, u prvom redu činili insistiranjem na primeni instituta sporazuma o priznanju krivice i načela oportuniteta. Na taj način, oko dve hiljade premeta mesečno nije ni stizalo do suda – kazala je Janićijević.

Govoreći o ujednačavanju sudske prakse, još jednom od značajnih ciljeva strategije, sudija Vrhovnog kasacionog suda Ljubica Milutinović je naglasila potrebu za većim brojem zaposlenih u pravosuđu.

– U Vrhovnom kasacionom sudu postoji samo jedan savetnik za ujednačavanje sudske prakse u krivičnom odeljenju i jedan u građanskom. Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru nas onemogućava da postižemo bolje rezultate – istakla je Ljubica Milutinović.