pravosuđe

Sudije položile zakletvu u Narodnoj skupštini

Sudije, koje su prvi put izabrane na sudijsku funkciju na sednici Narodne skupštine 14. februara ove godine, položile su danas zakletvu u Narodnoj skupštini, pred predsednicom parlamenta Majom Gojković.

Zaštitnik građana: Najviše žalbi zbog problema sa pravosuđem

Zaštitnik građana Zoran Pašalić rekao je danas da se građani u Srbiji najčešće obraćaju instituciji ombudsmana zbog problema u pravosuđu, koji se odnose na neizvršenje sudskih radnji, dužinu trajanja postupaka i zloupotrebu procedura.

Za vladavinu prava važna Poglavlja 23 i 24

Pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom 23 i 24, vezana za vladavinu prava, toliko su važna da se otvaraju među prvima, kako bi odmah mogao početi rad na reformama, a od tih poglavlja zavisi brzina pregovora, rečeno je danas na skupu posvećenom nezavisnosti tužilaštva.

Usvojen zakon: Lobisti u Srbiji samo sa visokom stručnom spremom

Poslanci Skupštine Srbije usvojili su danas i više zakona iz oblasti pravosuđa, a između ostalog usvojen je i Zakon o zaštiti podataka ličnosti čiji je osnovni cilj da svakome obezbedi poštovanje osnovnih prava i sloboda, a posebno prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Niko se nije bavio tokovima novca

Samo polovina predmeta sa liste od „24 slučaja“ dospela je do suda, od tog broja osam je još u toku, dva su okončana pravosnažno osuđujućim a dva oslobađajućim presudama.

Kuburović: Najveći uspeh je rasterećenje starih predmeta

Ključni zahtevi koji su se pre pet godina našli pred ovom Komisijom, bilo je da se omogući povratak sudijama koji su razrešeni u reformi pravosuđa, da se uspostavi nova mreža sudova i da se smanji broj starih predmeta.

PrvaPoslednja