Kuburović sa predstavnicima LGBT 1Foto: www.mpravde.gov.rs

Kuburović i predstavnici LGBT usaglasili su se da je neophodno i dalje uključivanje civilnog sektora, posebno LGBT organizacija, u sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23, kako bi mere koje se odnose na zaštitu ljudskih prava bile na što bolji način implementirane u društvu.

Goran Miletić iz Organizacionog odbora „Parade ponosa“ je istakao da je pravosuđe od velike važnosti za LGBT zajednicu u smislu jednakog pristupa pravdi i poštovanja ljudskih prava i sloboda.

Kuburović je istakla da su u okviru Akcionog plana za Poglavlje 23 predviđene konkretne aktivnosti za unapređenje položaja LGBT zajednice i obezbeđenja poštovanja njihovih prava i sloboda.