U pisanoj izjavi državni sekretar Ministarstva Aleksandar Živković naveo je da je NKEU bio blagovremeno obavešten i pozvan da učestvuje u javnoj raspravi, ali da su se uključili tek 15. maja, odnosno poslednjeg dana javne rasprave i tražili produžetak roka, za šta nije bilo osnova u zakonu.

Živković je naveo da je Ministarstvo naknadno, 23. maja, organizovalo poseban radni sastanak sa predstavnicima NKEU i da je tada dogovoreno da NKEU u pisanoj formi dostavi konkretne predloge i sugestije do 28. maja.

„Uprkos tome što su primedbe i sugestije stigle tek 30. maja, Ministarstvo odbrane je, u skladu sa nivoom i karakterom navedenih strategijskih dokumenata, uvažilo iste i uvrstilo ih u njihove nacrte“, kazao je Živković.

On je napomenuo da je javnost o početku procesa izrade dokumenata bila blagovremeno upoznata, a da je svim građanima, predstavnicima vladinog i nevladinog sektora bilo omogućeno ravnopravno učešće.

„Žao nam je što same NVO jedne druge dele na one prvog i drugog reda, na one za koje ne važe rokovi ni pravila i one za koje važe. Ministarstvo odbrane takve podele ne pravi ma ko da je u pitanju“, rekao je Živković.