U Okružnom sudu u Požarevcu nastavljen je postupak po zahtevu Lige za zaštitu privatne svojine i ljudskih prava za rehabilitaciju 46 osoba koje su streljane od sredine oktobra do kraja decembra 1944. godine, u pravnom vakuumu između dolaska Crvene armije i formiranja prvih vojnih sudova u zemlji. Sud je na osnovu izvoda iz matičnih knjiga rođenih i drugih dokumenata identifikovao devet osoba za koje je zahtev podnet. Do sada nije utvrđeno da postoji bilo kakva dokumentacija o izvršenju dela ili tome da su ti ljudi pravosnažno osuđeni. Sud je dobio dopis iz Vojnog arhiva u Beogradu u kome se navodi da u presudama koje su donete u tom periodu nema osoba za koje je postupak pokrenut. Postoje pretpostavke da je krajem 1944. godine u Požarevcu streljano oko 200 osoba, a zahtev Lige bazira se na saopštenju Vojnog suda Komande vojnog područja Požarevac o suđenju ratnim zločincima od 3. decembra 1944. godine. U saopštenju se navode imena 40 osoba koje su osuđene na smrt i „gubitak časnih prava za svagda“. Zahtevu su pridodata imena šestoro ljudi za koje postoje svedoci da su nestali u navedenom periodu. Na narednom ročištu, koje je zakazano za 8.jun, iskaze u svojstvu svedoka bi trebalo da daju rođaci streljanih i pojedinci kojima su poznata dešavanja u jesen 1944.godine. Matičnim službama u Požarevcu, Golupcu, Žabarima i Petrovcu na Mlavi koje nisu dostavile izveštaj o izvodima iz matične knjige rođenih za tražena lica, zahtev će ponovo biti upućen. Sud će se, kako bi mogao da identifikuje lica, obratiti i Arhivu grada Beograda, kao i diplomatskim predstavništvima za osobe rođene van teritorije Srbije.