Omogućen upis promene pola u Srbiji 1Foto: Fonet/Antonio Ahel

Jedna od najvažnijih novina koju ove izmene donose odnosi se na vođenje matičnih knjiga u elektronskom obliku, što omogućava elektronsku razmenu podataka sa drugim službenim evidencijama koje vode različiti organi.

Između ostalog, omogućeno je povezivanje matičnih knjiga sa jedinstvenim biračkim spiskom kako bi se obezbedila ažurnost, tačnost i pouzdanost podataka. Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Marina Dražić izjavila je da su matičari u opštinama i gradovima skoro u potpunosti izvršile prepis podataka iz matičnih knjiga građana za poslednjih 100 godina u elektronski oblik.

Ona je naglasila da je izmenama zakona omogućena i značajna novina – da se u matičnu knjigu rođenih upisuje podatak o nacionalnoj pripadnosti, kao i podatak o promeni pola, na osnovu potvrde zdravstvene ustanove.