Brankica Janković Foto: ravnopravnost.gov.rs

Brankica Janković istakla je da svaki dan treba da se priča o značaju ravnopravnosti, jer bez ravnopravnosti nema ni razvoja društva.

Ona je ukazala da i dalje postoje stereotipi i predrasude koji mogu da utiču i na devojčice ali i na dečake, da ne razviju sve svoje potencijale na pravi način jer su i jedni i drugi tokom odrastanja izloženi pritisku rodnih uloga.

Poverenica je, kako je saopšteno, ocenila da bi obrazovanje moralo da ima značajniju ulogu u razbijanju tih predrasuda jer svi imaju pravo na jednake šanse.

Ističući da je neophodno u najranijem uzrastu učiti decu o štetnosti diskriminacije i nasilja i posledicama koje takva ponašanja imaju na razvoj deteta i formiranje zdrave ličnosti, poverenica je poručila devojčicama da zajedno sa dečacima, svojim vršnjacima a sutra partnerima i kolegama, mogu da grade uspešnije društvo.