Foto: V. M.

Pravo učešća na konkursu imaju punoletni državljani Srbije koji nemaju više od 24 godine, sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom, sa prijavljenim prebivalištem na teritoriji Beograda.

Uslovi su i da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji, posedovanje vozačke dozvole B kategorije, kao i da kandidat ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u statusu ovlašćenih službenih lica.

Rok za podnošenje prijava je mesec dana od danas, kada je konkurs objavljen u listu Politika, a kandidati ih mogu predati policijskoj stanici po mestu prebivališta.

Polaznik koji uspešno završi osnovnu policijsku obuku zasniva radni odnos u svojstvu pripravnika, uz dužnost da najmanje pet godina ostane na radu u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili da, u suprotnom, naknadi stvarne troškove stručnog osposobljavanja.

Povezani tekstovi