To su Slavko Davitković, Dragan Dragićević, Dragutin Radosavljević, Dragan Sikimić, Željko Ivanji, Gordana Božilović Petrović, Lazar Đurović, Dejan Damnjanović i Violeta Denić, koji su dali saglasnost da se njihova imena objave, dok se jedan kandidat nije saglasio sa tim, rečeno je Politici u Odboru Agencije. Izborom direktora biće završen treći javni konkurs za izbor direktora Agencije za godinu dana.