Foto: Bojana Tamindzija (Arhiva)

Reč je o brodu „Budapest“ a zapovednik broja je ukrajinski državljanin, kojeg je sud odmah kaznio sa 600.000 dinara i oduzimanjem krijumčarene nafte.

Reč je o 5.400 litara nafte koja je bila skrivena u mašinskom prostoru, u podu ispod glavnih motora.

Gorivo je pronađeno u tankovima koji se nalaze ispod glavih motora i koji služe za odlaganje otpadnih ulja.

Ti tankovi nisu ucrtani u šemu, niti je gorivo bilo prijavljeno.

Povezani tekstovi