Zakon o radu, propisuje da će se kazniti za prekršaj, onaj ko prekrši zabranu diskriminacije iz člana 18-21 ovog zakona, kao i onaj ko pozove na odgovornost predstavnika zaposlenih koji postupa u skladu sa zakonom. Nesporno je da je predsednik Vojnog sindikata Srbije, kome je ministar odbrane 2015 godine, priznao reprezentativnost svojim rešenjem, a tako i poslovnu sposobnost, u svemu postupao isključivo u skladu sa zakonom, zbog čega su se stvorili uslovi da zbog pozivanja na odgovornost koja objektivno ne postoji, zatraži sudsku zaštitu pred prekršajnim sudom, navodi se u saopštenju.

Za ove prekršaje zaprećeno je novčanim kaznama kako za odgovorna lica tako i za poslodavce u iznosu i do 1,5 miliona dinara, dodaje se u saopštenju.

Ističu da progon i neosnovano kažnjavanje predsednika jedinog reprezentativnog sindikata u Vojsci Srbije, svakodnevno osuđuju mnogobrojni sindikati i organizacije u Srbiji i inostranstvu, što je još jedan od dokaza beskrupuloznosti i bahatosti pojedinaca na vlasti koji svojim postupcima svakodnevno urušavaju Srbiju kao pravnu državu i njen međunarodni ugled.

Vojni sindikat Srbije, od danas će objavljivati pisma podrške upućena predsedniku Vojnog sindikata Srbije povodom ovog sramnog i kukavičkog čina Ministarstva odbrane, zaključuje se u saopštenju.