Foto: rgz.gov.rs

Kako se navodi, Komisija će da sprovede neposredan i posredan inspekcijski nadzor u sedištu RGZ-a i u organizacionim jedinicama van sedišta.

Na zahtev Upravnog inspektorata, dodaje se, biće pregledan Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, personalna dosijea zaposlenih i popunjene tabele iz oblasti radnih odosa i rešavanja upravnih stvari u propisanim rokovima.

Inspektori će da provere da li se u katastrima širom Srbije poštuju zakonom propisani rokovi za rešavanje predmeta. Takođe, inspektori će da izvrše nadzor nad primenom propisa kojima se uređuju prava i dužnosti državnih službenika i nad primenom propisa o upravnom postupku, navodi RGZ.

Direktor RGZ-a, kao i načelnici službi katastara u kojima će inspektori da sprovode nadzor, u obavezi su da obezbede adekvatan prostor za rad upravnih inspektora, sva zahtevana akta, evidencije i drugu dokumentaciju koja može biti potrebna. Takođe, biće određena i lica iz RGZ-a koja će imati obavezu da učestvuju u inspekcijskim radnjama na utvrđivanju činjenica, piše u saopštenju.

Nadzor se sprovodi u skladu sa zahtevima predstavnika štrajkačkog odbora, a na inicijativu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koja je u skladu sa Zaključkom Vlade i potpisanim Sporazumom o prekidu štrajka.

Povezani tekstovi