Subject: Duboka država 1

Prethodne napomene. Ovaj izveštaj je sačinjen posle sveobuhvatnog istraživanja na terenu, odgovarajućih analitičkih procedura i sinteze akribovanih rezultanti a u cilju svedene aproksimacije budućih procesa.

Ovaj Izveštaj označen je kao kao pov. i podleže kodnoj numeraciji 619/32.

Zabranjeno je svako kopiranje i preštampavanje ovog Izveštaja i njegovo korišćenje u antidot svrhe.

Uvodni rezime. Odmah na početku valja konstatovati: U Srbiji duboku državu oličava biće naziva Simo Spasić. Ova nadasve renesansna ličnost nedokučivih kognitivnih sposobnosti zaslužuje da se nađe na mestu koje personalizuje svu eteričnu maestoznost srpskog nacionalnog bića kombinovanu sa empatijskom kvartom smisao-razum-osećajnost-plemenitost.

Mnogi lokalni šereti okupljeni u neformalne grupe koje imenuju Opozicijom za ovog nadasve rasnog nosioca Identiteta govore da je Sapiens ma non troppo, ali većina sunarodnika slaže se sa porukom koju je njegova matična organizacija uputila CERN-u u Ženevi: „Sada možete da zatvorite radnju – božija čestica je srpskog roda i zove se Simo Bozon.“

Konglomerati. Pored gorenavedene paradigme duboke države u Srba, bića zvanog Simo Spasić, uočeno je još nekoliko uticajnih ešalona koji zaslužuju da se nađu u ovom Izveštaju, kako zbog nesumnjivog vrednosnog kapitala koji oličavaju tako i zbog uticaja na tekuće civilizacijske procese.

Jedan deo pomenutih ešalona duboko je skriven u institucijama sistema, drugi su srasli sa njim, a najveći deo funkcioniše na zvonce.

Bez potrebe za minucioznijom analizom pojedinih segmenata ovog državnog tkiva, navešćemo samo nekoliko konglomerata istog:

ZADRUGA. PAROVI. SKUPŠTINA. U ovim grupama, svojim nesumnjivim preferencijalima, ističu se lumeni Kristijan Golubović, Gagi Đogani, Era Ojdanić, Dragan Marković Palma, Mimi Oro, Marijan Rističević, Aca Lukas, Tijana Ajfon i Miki Đuričić. Ostalo lumenje raspoređeno je tu i tamo širom Srpskog sveta.

BAJČETINA. DEDINJE. ULUS. Ovom uglednom serklu ktitora, eshatologa, umetnika i esteta najširih pogleda i najkategoričkijeg imperativa valja dodati i deo diplomatskih podvižnika u Kini i rasejanju kao i ostalu rodbinu, komšije, kumove i prijatelje.

STRANKE. POKRETI. UDRUŽENJA. Teško je proceniti pravu dubinu statusa lokalnih opozicionih subjekata i dinamiku njihovog delovanja.

Završna napomena. U ovom trenutku nemoguće je ovom Izveštaju priključiti relevantnu analizu dubine statusa Kriznog štaba, a, posebno, dubine iz koje unisono deluju korifeji medijskih sazvučja (M. Marić, D. Bujošević, N. Krstić, G. Uzelac, A. Apostolovski, M. Lađević, P. Sarapa, Ž. Žeks, D. J. Vučićević, i drugi).

Jer, previše su duboko.