Direktor Muzeja Saša Stamenković rekao je da je Gradsko veće 2010. godine dalo saglasnost da Muzej sa umetnicima sklopi ugovore o korišćenju prostorija.

Oni su bili u obavezi da godišnje ostave po jednu sliku, pa tako Vranje danas ima legat od nekoliko stotina umetničkih dela.

Ta saglasnost odnosila se samo za period od 2010. do 2015. godine.

Zbog nedostatka zakonske regulative, dogovor između lokalne samouprave i Muzeja je važio sve dok stanari nisu odlučili da tuže, kazao je Stamenković.

Sud je prihvatio navode iz tužbe uz obrazloženje da se Narodni muzej „neosnovano bogatio“.

Sa istim obrazloženjem Sud je ranije presudio u korist stanara solitera C u Vranju.