Vitanović se od 14. februara predstavlja u Galeriji HAOS svojim najrecentnijim radovima, za koje koleginica iz MSU, Aleksandra Mirčić u svom tekstu za ovu postavku, pod naslovom Značajne promene, kaže: „Za Gorana Vitanovića umetnost je istraživanje unutrašnjeg intimnog sveta čoveka u trenutku promene, metamorfoze čovečjeg tela i duše, u stanju bola i patnje. Čoveka koji se u sebi bori sa svojim životom u svetu nimalo naklonjenom njemu. Bez ulepšavanja, čovek je predstavljen kao zver, kao izvitoperena životinja u duševnom i fizičkom bolu. Ovi radovi se bave iskonskim ljudskim borbama i retko uvode motive iz savremenog života. To je bezvremena borba čoveka sa samim sobom. To su slike bola koje nas režu onako oštro kakav je potez pera na samim crtežima, hirurški precizno. Mogu se uporediti sa onim iz anatomskog atlasa koji se raspada pred našim očima, krvari, deformiše se!… Crtež se koncentriše na jednom delu papira da bi poput velikog praska u nekom sledećem trenutku ispunio belinu. Poput kasetne bombe, on je u naponu da izbaci oštrice nacrtane perom.“

Izložbu, koja traje do 11. marta, kako se navodi u saopštenu Galerije, „otvara muzika po izboru umetnika“ večeras u 20 sati.