Foto: Medija centar

U obimnom izveštaju se navodi da budžet Ministarstva kulture iznosi oko devet milijardi i 400 hiljada dinara, što je oko 79, 5 miliona evra ili 0,74 odsto državnog budžeta.

Od oko 2.500 projekata podržano je 824. Najmanje odbijenih projekata je u oblasti filma i periodičnih publikacija. Konkurs namenjen savremenom stvaralaštvu odnosi se na oko četiri odsto sredstava. Organizacije iz civilnog sektora su dobile 79 hiljada evra više u odnosu na prošlu godinu, odnosno 950 hiljada evra. Primećeno je da je ovogodišnji konkurs Ministarstva kulture i informisanja realizovan na višem nivou od prošlogodišnjeg što se tiče poštovanja zakonskih obaveza i da je postavljen standard za sve ostale organe državne uprave.

Mali broj je „sumnjivih organizacija“ koje uopšte nisu registrovane za kulturnu delatnost ili koje su se preregistrovale pred objavljivanje konkursa da bi na njemu mogle da učestvuju – naveden je primer organizacije „Mladi za Srbiju“ koja je registrovana 8. marta ove godine, dok je konkurs već uveliko bio u toku. Udruženje je registrovano za kulturu, sport, turizam, poljoprivredu, ekologiju, ljudska prava, socijalne politike, preduzetništvo i privredne delatnosti. Na konkursu za savremeno umetničko stvaralaštvo podržan je njihov projekat „Ambasadori dobre volje i kulture“ – besplatna škola folklora za osnovce. Inače, od pomenutih četiri odsto za savremeno stvaralaštvo, odnosno 25.000.000 dinara, za folklor je dato 7.810.000 dinara ili 31 odsto. Problem je u tome što folklor spada u nematerijalnu kulturnu baštinu, a ne u savremeno stvaralaštvo.

Budžet grada iznosi oko 900 miliona evra, a 3,1 odsto namenjeno je za kulturu. Međutim, konkurs za finansiranje projekta u kulturi na ovom nivou, za razliku od republičkog, sproveden je mimo svih zakonskih obaveza i mimo svih standarda i na njemu je, baš kao i prošle godine, mnogo sumnjivih projekata.

Jedan od primera je Folklorni ansambl „Frula Beograd“ osnovan 21. januara ove godine na dan objavljivanja konkursa Sekretarijata za kulturu Grada Beograda, a rešenje o osnivanju je usvojeno 24. januara kada je konkurs već bio u toku – podržan je projekat „Sačuvajmo folklorno i narodno stvaralaštvo i tradiciju srpske kulture“ sa 200 hiljada dinara. „Mreža za poslovni razvoj“ je dobila ukupno 1.400.000 dinara za projekte iz oblasti klasične muzike, a da se muzičkim programima i projektima prethodno nije bavila.

Podržan samo jedan naučnoistraživački projekat

Kada je o naučnoistraživačkim projektima na republičkom konkursu reč, odbijen je projekat Centra za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope: „Ratovi na simboličkim granicama – sporovi oko ukusa u Srbiji“, a od 824 podržana projekta samo je jedan naučnoistraživački. Ranije je postojao zasebni, iako mali, konkurs za istraživačke projekte u oblasti kulture.

Povezani tekstovi