Oni su poradili na nekim svojim dotadašnjim problemima tako što su unapredili svoje identitete i imidž, poboljšali internacionalni imidž, osnažili svoju infrastrukturu, pojačali kulturnu ponudu grada, poradili na kreativnoj industriji grada i naravno, samu turističku ponudu grada. To su samo neki od prepoznatljivih benefita ovog projekta i mislim da ih i Novi Sad može imati ako postane „EPK“ 2021. godine.

Novi Sad je dugo gradio svoj identitet, svoju prepoznatljivost multikulturalne sredine, a sa druge strane to je grad kulture koji od davnina ima razvijene kulturne institucije. Sve su to prednosti za ovaj projekat ali, takođe, prednost za kandidovanje za „EPK“ 2021. je i taj što Novi Sad ima već gotove sadržaje iz kulture koji su drugi gradovi koji su dobijali titulu tek trebali da stvaraju. Tu prvenstveno mislim na velike, ozbiljne festivale. Što se tiče mana, one su nam svima iz kulturnog sektora dobro poznate. One proizilaze iz višedecenijskog zanemarivanja kulturnog sektora i zbog toga što se godinama unazad nisu pravile strategije za razvoj kulture i što se dozvolilo da kulturne institucije propadaju, da njihovi objekti propadaju, programi da se unazađuju i da je sve to i dovelo do izvesne razjedinjenosti kulturne scene grada. Mi te probleme sada prevazilazimo, a smatram da ćemo sam proces promena ubrzati upravo ovim projektom za „EPK“ 2021. S njim bismo mogli da nadoknadimo izgubljeno vreme i da nam on omogući jedan kvantni skok za Novi Sad ako se dobro uradi.

Treba da se ugledamo na neke gradove koji su kandidaturu zaista dobro uradili, koji su preispitali u tom procesu i svoj identitet i promenili i unapredili svoje narative. Novi Sad je grad koji se u poslednjih 20-30 godina izuzetno promenio, koliko populacijski toliko i urbanistički i ovakvi projekti su od izuzetnog značaja kako bi grad izgradio, s obzirom na promene, svoj autohtoni identitet za 21. vek. To je nešto na čemu bismo mogli svi zajedno da poradimo. S druge strane, znamo da poslednjih 30 godina nije bilo nekih novih prostora za kulturu, što je nedopustivo za grad koji makar pretenduje da bude kulturni centar u regionu, a i „Evropska prestonica kulture“ 2021. godine. Važno je da grad ima svoju vlastitu umetničku produkciju što Novi Sad svakako ima, a prostori su uvek i bili preduslov za stvaranje. Novom Sadu zaista nedostaju prostori za razvijanje savremene kulture, alternativne kulture, savremeni ples, moderan teatar, za vizuelne umetnosti i dr.

Važno je za projekat kandidature za „EPK“, a mi to uveliko tako radimo kad je naš projekat Festivala uličnih svirača u pitanju, da se i u procesu planiranja projekata i programa, kao i u njihovoj samoj realizaciji, građani osećaju kao deo tog projekta. Mnoga istraživanja su pokazala da je nivo kulturne participacije građana u našim kulturnim institucijama i u njihovim projektima na niskom nivou. Naravno, u samom procesu kandidature je poboljšana situacija sa participacijom građana u projektima i to je već jedan od benefita dobijenih od toga, a naravno, ako dobijemo titulu, benefita za građane će biti još jer će im sadržaji iz kulture biti vidljiviji, pristupačniji, jer su velikim delom besplatni za građane.