Biljana Dojčinović, Alen Bešić i Branko Kukić izabrani su u žiri za nagradu „Isidora Sekulić“ 2015. godine na period od tri godine, što znači da su, kako su naveli 19. maja u saopštenju, i ove godine rasporedili svoje obaveze tako da tri meseca provedu čitajući romane, eseje, putopise i pripovetke koje stignu na konkurs. Kako im se tokom marta niko iz SO Savski Venac, Skupštine grada Beograda i Fonda Isidora Sekulić nije javio, pokušali su da nađu osobu koja može da im odgovori na pitanje – šta se dešava i kada će knjige stići.

Saznali su, na sopstveno insistiranje i samo zahvaljujući sopstvenom istraživanju, da je Fond Isidora Sekulić ukinut i da je to, kako im je rečeno, učinjeno prema Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu. SO Savski Venac i dalje dodeljuje nagradu, ali je izabran novi žiri.

„Ne ulazeći u pravnu osnovu te promene, želimo da skrenemo pažnju na to da se sve to odigralo tako da nas, članove žirija izabrane 2015, niko nije obavestio niti o ukidanju Fonda, niti o našem smenjivanju, a još manje nam je dato obrazloženje zbog čega se ovo potonje dogodilo. Ovim želimo da obavestimo javnost da iz žirija nismo istupili samovoljno i da su sve promene o kojima je ovde reč izvršene bez našeg znanja i saglasnosti, te da sa novim žirijem, njegovim izborom i odlukama, nemamo nikakve veze. O etičnosti smenjivanja žirija u potaji i svih ostalih promena o kojima nismo obavešteni, neka javnost sama prosudi“, poručili su Biljana Dojčinović, Alen Bešić i Branko Kukić.