Naš sagovornik ističe da je još u decembru pitao predsednika Evropske komisije Žan-Klod Junkera da li je neko već otkrio koja je gornja granica apsorpcije migranata i izbeglica u različitim zemljama EU.

– Pošto odgovora na ovo pitanje nije bilo tada, a nema ga ni danas, države su počele same da preduzimaju korake, svaka na svoj način. U EU ne postoji jedna tačka gledišta ni konsenzus o tome kako rešavati migrantsko-izbegličku krizu, nezavisno od toga koja politička grupa je na vlasti u zemljama EU. Države takođe imaju različite mogućnosti prihvatanja migranata i izbeglica, različitu ekonomsku snagu, različite mogućnosti zapošljavanja i mogućnosti za uspešnu integracijsku politiku. Ekonomski jake zemlje kao što su Nemačka, Francuska, Velika Britanija, Švedska, Danska, Holandija, Belgija, Austrija… decenijama su prihvatale radnu migraciju iz svih delova sveta. Imaju izgrađene imigrantske politike i ekonomsku snagu da mogu zapošljavati ljude. U Sloveniji smo takođe prihvatili više od 70.000 ratnih izbeglica iz BiH i Hrvatske tokom rata, prethodnih decenija došlo je i puno radnih migranata iz područja nekadašnje Jugoslavije. Danas su oni naši građani i sa njima nemamo nikakvih problema, ukazuje poslanik vodeće stranke u EP.

Bogovič konstatuje da s druge strane „nemamo nikakvih iskustava sa ljudima iz kulturno sasvim drugačijeg Bliskog istoka“, pa se zato i u Sloveniji iz dana u dan stvara sve negativniji odnos oko prihvatanja tih ljudi. „Isto se događa i u zemljama Višegradske grupe, gde uopšte nemaju iskustva jer tamo u prošlosti uopšte nije bilo ovakvih migrantskih tokova. Situacija jeste jako različita u različitim zemljama, zato se i politika o tom pitanju ne može voditi po nekim EU šablonama, nego po stvarnim mogućnostima različitih zemalja“, naglašava on.

Sagovornik Danasa tvrdi da EU ne treba sama da rešava ovaj problem, već da i drugi u svetu moraju da počnu da se brinu povodom migrantsko-izbegličke krize.

– EU nije počela političke prevrate i ratove u Iraku, Avganistanu, Libiji i Siriji.Amerikanci, Rusi pa i regionalne snage Turska, Iran, Saudijska Arabija decenijama vode računa o interesima oko nafte i gase u tom delu sveta, koji su zbog tih interesa sasvim destabilizovale. Stvorili su se uslovi za osnivanje brutalne Islamske države, kojoj nije ništa sveto. Danas se na Bliskom istoku događa sukob između sunita i šiita na jednoj strani, Kurdi vide priliku za osnivanje svoje države, vodi se građanski rat u Siriji, a velike sile besramno vode stratešku bitku interesa pred očima celog sveta, smatra Franc Bogovič.

„Rešavati problem na izvoru“

Poslanik EP ističe da podržava stav da se problem počne rešavati na izvoru: da velike sile uspostave mir u Siriji i stabilizuju Bliski istok, da finansijski pomognemo Turskoj, Jordanu i Libanu, pa i Grčkoj, koji se isto suočavaju sa velikim brojem izbeglica. „Evropa mora odmah da zaštiti spoljne granice EU i uspostavi red na njima, jer definitivno ne može da prihvati toliko migranata i izbeglica iz svih tih zemalja. A Evropa mora, takođe,pažljivo pogledati prihvatljivost tražilaca azila, prihvatiti samo one koji ispunjavaju uslove za azil i potruditi se za maksimalnu humanitarno-razvojnu pomoć i da se izbeglice brzo vrate svojim domovima“, zaključuje on.