Foto: V. A.

Brojnim posetiocima predstavili su se horovi pripremnog razreda, osnovne i srednje  škole, orkestri osnovne i srednje škole, kao i školska etno grupa.

Kao solisti su nastupili Lara Arbajter, Luka Repanović, Bogdan Đuranović i Marija Đorđević.

MŠ „Davorin Jenko“ je osnovana 1951. u formi muzičkog tečaja sa nekoliko desetina polaznika. U osnovnu muzičku školu prerasta 1954, a u srednju 2000. godine.
Škola danas ima više od 900 učenika i jedna je od najvećih u Srbiji.
Dobitnik je velikog broja priznanja, među kojima je i Oktobarska nagrada. Škola je sedište Zajednice muzičkih i baletskih škola, člana Evropske asocijacije muzičkih škola i uspešno sarađuje sa brojnim muzičkim ustanovama i organizacijama u Evropi.

Povezani tekstovi