Očevima u EU 10 dana plaćenog odsustva nakon rođenja deteta 1Foto: Pixabay / StockSnap

 Glavni pregovarač o ovoj direktivi Dejvid Kaza, evropski parlamentarac sa Malte, ocenio je postizanje dogovora kao „veliki dan za sve evropske porodice“.

Direktiva, takođe, uključuje i pravo na petodnevni dopust jednom godišnje radi brige o rođacima i članovima porodice širom Evrope.

Glavni cilj je, kako se dalje navodi, da se pomogne ženama kada se porode, ali i da se ohrabre muškarci da podele teret odgovornosti sa svojim polovinama nakon dolaska novog člana porodice.

Sve države članice EU izuzev Nemačke, Austrije, Hrvatske, Kipra, Češke, Luksemburga i Slovačke do sada su imale u zakonom garantrovan neki oblik odsustva za očeve nakon rođenja deteta iako je dužina odsustva i visina primanja tokom odsustva varirala od države do države.

Očekivanja su da će usvajanjem nove direktive i ova odluka širom EU biti usaglašena.