Astronomi su otkrili novu planetu „Ros 128 b“ (Ross), veličine slične Zemljinoj, na kojoj godina traje nešto kraće od 10 dana. Planeta, za sada druga najbliža Sunčevom sistemu, udaljena je 11 svetlosnih godina.

„Ros 128 b“ je veoma blizu svoje zvezde, zbog čega ima kratku orbitu, ali nije izložena visokim temperaturama jer je njena zvezda ohlađena, a ne emituje ni zračenje. Naučnici veruju da je planeta na granici zone koja se smatra nastanjivom.