Foto: www.wikipedia.org

Pravo uvida u taj Registar,u kome će biti svi osnovni podaci o pravosnažno osuđenim, imaće policija, tužilaštvo i sudovi.

Upis podataka biće preuzet iz pravosnažnih presuda, ali kada se radi o osobama koje se nalaze u kaznenoj evidenciji, oni će biti preuzeti iz tog dokumenta, prenosi klix.ba.

Sve osobe i institucije koje će zapošljavati osobe za rad s decom biće dužne da provere da li je potencijalni radnik evidentiran u tom registru.

Osobe koje budu upisane u registar imaće posebne obaveze, da se javljaju policiji jednom godišnje lično, prilikom putovanja prijave gde idu, koliko ostaju, a ta obaveza trajaće deset godina, nakon izdržane kazne, ako u tom periodu ne ponovi krivično delo. Po Krivičnom zakoniku RS osude za ta krivična dela ostaju doživotno.