amandman

Usvojen nacrt amandmana za promenu imena Makedonije

Odbor makedonskog parlmenta za ustavna pitanja danas je većinom glasova usvojio nacrt amandmana koji predviđa da se naziv države Republika Makedonija u Ustavu zameni nazivom Republika Severna Makedonija.

Novi nacrt amandmana na Ustav Srbije

Novim nacrtom amandamana na Ustav Srbije koji je danas objavilo Ministarstvo pravde, predviđeno je da Skupština većinom od tri petine glasova svih poslanika bira pet članova Visokog saveta sudstva (VSS), četiri člana Visokog saveta tužilaca (VST) i vrhovnog javnog tužioca i odlučuje o prestanku njegove funkcije.

VSS: Neophodna radna grupa za izradu amandmana na Ustav

Visoki savet sudstva saopštio je danas, posle analiziranja mišljenja Venecijanske komisije o nacrtu amandmana na Ustav Srbije, da je neophodno da se formira nova radna grupa za izradu konačnog teksta nacrta amandmana na Ustav.

Sindikat predlaže amandman o Zakonu o radu

Savez samostalnih sindikata Srbije predlaže da se u Zakonu o radu predvidi da se zaposlenom na određeno vreme radni odnos mora produžavati do isteka njegove privremene sprečenosti za rad.