Automni ženski centar

Društvo je nespremno da prizna odgovornost nasilnika 1

Društvo je nespremno da prizna odgovornost nasilnika

Pored ogromne podrške glumicama sa iskustvom seksualnog zlostavljanja koje su proživele u privatnoj školi glume, nisu zanemarljive poruke dela javnosti koje osuđuju žrtve zato što su silovanje prijavile posle nekoliko godina, optužujući ih još da su same tome doprinele.

Rane se ne leče, žrtve ne dobijaju podršku 5

Rane se ne leče, žrtve ne dobijaju podršku

Autonomni ženski centar, Žene u crnom i Fond za humanitarno pravo uputili su Ženskoj parlamentarnoj mreži apel kojim ih pozivaju da glasaju protiv Predloga zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica zbog toga što ne prepoznaje osobe koje su preživele seksualno nasilje u oružanim sukobima kao civilne žrtve rata.