bombardovanje jugoslavije

Sećanje na 1999. 2

Sećanje na 1999.

Petak, 3. maj 2019 – Svetski dan slobode medija.

Bombardovanje najveća trauma kod Srba 3

Bombardovanje najveća trauma kod Srba

Bombardovanja je traumatsko iskustvo koje je doživelo čak 84 odsto ispitanika istraživanja Psihološkog savetovališta Mozaik i Centra za Shema terapiju Beograd, u koje je Danas imao uvid.