cincila

Nehuman biznis bez koristi za budžet 2

Nehuman biznis bez koristi za budžet

Iako odredbe Zakona o dobrobiti životinja koje stupaju na snagu 1. januara 2019. godine propisuju potpuno ukidanje držanja, reprodukcije, uvoza, izvoza i ubijanja životinja isključivo zarad proizvodnje krzna i kože u Srbiji, oni koji se bave tim biznisom pokušavaju da odgode njihovu primenu.