demencija

Znaci demencije i kad treba potražiti pomoć lekara 1

Znaci demencije i kad treba potražiti pomoć lekara

Naučnici se već dugi niz godina bave načinima na koje naš mozak pamti, kao i pitanjem zašto i kako zaboravljamo. Iako su ova istraživanja dovela do mnogih novih znanja i teorija, ne možemo sa sigurnošću tvrditi na koji način se ovi procesi odvijaju.

Fudbaleri 3,5 puta podložniji demenciji 2

Fudbaleri 3,5 puta podložniji demenciji

Bivši profesionalni fudbaleri imaju 3,5 puta veću šansu da umru od demencije nego ljudi sličnih godina u opštoj populaciji, navodi se u novom istraživanju.

Edukacija „Pomoć negovateljima obolelih od Alchajmerove bolesti“ 6

Edukacija „Pomoć negovateljima obolelih od Alchajmerove bolesti“

U okviru aktivnosti neformalne mreže socijalnih partnera, Volonterski servis Zvezdare, HHU „Hleb života“ i Udruženje „Okrilje“ sutra od 14.30 do 15.30 časova u zgradi GO Zvezdara organizuju interaktivnu edukaciju na temu „Pomoć negovateljima obolelih od Alchajmerove bolesti“.