Dimitris Dijamantidis

Doktor za pikenrol 1

Doktor za pikenrol

Vest da je Dimitris Dijamantidis izabran u idealni tim decenije Evrolige za dekadu 2010-20. shvaćena je nekako logično i očekivano.