direkcija za gradjevinsko zemljiste

Timotijevići i bez vode brane svoju kuću

Sa lokacije „Beograd na vodi“ do sada su raseljene 234 porodice. Najviše njih, 117, „obeštećeno“ je dodelom stana kao nužnog smeštaja na period od godinu dana, 71 porodica dobila je stan u zakup na pet godina, uz mogućnost produženja roka do okončanja sudskog ili drugog postupka.