direktorske plate

Ne zna se ko će određivati plate upravnicima zgrada 1

Ne zna se ko će određivati plate upravnicima zgrada

Da li će iznos mesečne naknade koju će stanari zgrade morati da plaćaju profesionalnom upravniku zgrade biti isti na teritoriji celog Beograda ili će ga propisivati svaka opština za sebe, ostaje otvoreno pitanje na koje ni Grad ni resorno Ministarstvo nisu dali jasan odgovor.